Respiratory

Respiratory

RESPIRATOR TURBINOWY BOARAY 2000D KONFIGURACJA SYSTEMU W PENI FUNKCJONALNA, PRZYSTOSOWANA DO WYSOKO WYDAJNEJ WENTYLACJI
Do prowadzenia wentylacji inwazyjnej NC(V), NC(P), SIMV(V)+PS, SIMV(P)+PS, PRVC, PSV, Extra Breath, CPAP, DualPAP (Opcjonalnie)
Do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej PCV, SIMV(P)+PS, CPAP, PSV
Objto oddechowa 20-2000 mL
Dedykowany dla typu pacjenta Dzieci, doroli (? 5 kg)
Czestotliwo oddechw 4-100 bpm (przyrost: 1 bpm)
Czas wdechu 0,2 ? 10 s (przyrost: 0.1 s)
Stenie tlenu wmieszaninie oddechowej FiO2: 21% ? 100%
Kontrola cinienia 1-100 cmH2O
Wsparcie cinieniowe 1-100 cmH2O
Czuo wyzwalacza przepywu 0,5 ? 20 L/min
PEEP 1-50 cmH2O
Nebulizator 30 min
Bezporedni dostp do podstawowych funkcjizapewnia szybk i prost konfiguracj respiratora i procesu TAK
Parametry pomiarowe Rodzaje parametrw:

 • VTI, VTE, MV, MVspont
 • Ppeak, PEEP, Pplat, Pmean, Pmin, PEEP
 • RR, I:E, FiO2, Podatno C,R
Krzywe
 • P-T, F-T, V-T
Ptla
 • P-V, F-P, F-V
Alarmy
 • Dwikowe i wizualne z 3 poziomami
 • Objto: oddechowa VTE(wysoka/niska), minutowa MV (wysoka/niska)
 • Cinienie: Apnea,wysokie/niskie cinienie rednie PAW, cige wysokie cinienie w drogach oddechowych
 • RR wysokie/niskie, poziom FiO2wysoki/niski
 • Wysoki/niski poziom zasilania O2, Wysoki/niski poziom zasilania powietrza
 • Zasilanie: niskie naadowanie baterii, awaria baterii, bateria w uyciu
Zasilanie
 • 100-240 VAC, 50/60Hz
 • Czas pracy na baterii: 2-4 h
Wymiary i waga
 • 311 x 304 x 292 (W x H x D)

(dotyczy tylko respiratora)

 • 7.5 kg

(dotyczy tylko respiratora)

Interfejs
 • RS 232
Wywietlacz jednostki strujcej
 • 8?, LCD, dotykowy
Wymiary i waga
 • 710 x 710 x 1540 mm
 • 74 kg
Zestaw
 • Respirator 2000D z niezbdnymi podczeniami
 • Wzek transportowy

Respirator