Oferta

Strona Główna - Oferta

Specjalizujemy się w aplikacjach związanych z nano-technologią dla fizyki oraz biotechnologii.

Zapewniamy również indywidualne wsparcie aplikacyjne oraz opracowanie technik know-how.

 • Mikroskopia wysokorozdzielcza: AFM, SEM
 • Korelacyjna mikroskopia SPM w SEM
 • Komory rękawicowe
 • Nanoszenie powłok
 • Oczyszczanie gazów i rozpuszczalników
 • Modyfikacja powierzchni plazmą
 • Preparatyka próbek
 • Stoły optyczne oraz izolacja drgań

Środki ochrony indywidualnej

 • Maseczki ochronne
 • Przyłbice
 • Płyny dezynfekujące
 • itp.